Denizli Bilgisayarlı muhasebe Eğitimi Kursu

Denizli Web Tasarım

Denizli Bilgisayarlı muhasebe Eğitimi Kursu

13 Nisan 2018 Bilgisayarlı muhasebe Kursu Denizli Bilgisayarlı muhasebe Kursu 0
Denizli Yazılım - Denizli Web tasarım

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

İletişim : 0(537)954 3707

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Muhasebede amaç, işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır.Muhasebenin birçok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır:İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu,İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar.Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder.İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur.İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu,sonunda katılımcılarımızın iş hayatında ETA, LOGO, NEBİM, MİCRO muhasebe programlarını profesyonel anlamda kullanabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu,sonunda katılımcılarımızın kendilerini yeterli seviyede görmedikleri taktirde, aynı eğitimi ücretsiz olarak tekrar etme imkanları bulunmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe KursuMuhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebe İlkeleri

Bilgisayarlı MuhasebeTİCARİ İŞLETME VE TACİR

• Ticari İşletme
• Tacir
• Tacir Olmanın Şartları
• Tacirin Hakları
• Tacirin Sınıflandırılması
• Tacirin Sorumlulukları
• Vergi Dairesine Karşı Sorumluluklar
• Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Sorumluluklar

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER

• Fatura
• Sevk İrsaliyesi
• İrsalıyeli Fatura
• Perakende Satış Belgeleri
• Gider Makbuzu
• Serbest Meslek Makbuzu
• Tahsilat Makbuzu
• Belgelerin Temin Edilmesi
• Belgelerin Saklanması Ve İbrazı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER

• Defter Tutma Sorumluluğu
• Tutulması Zorunlu Olan Defterler
• İşletme defteri
• Defterlerin Tasdiki
• Defterlerin Kayıt Düzeni Ve Zamanı
• Defterlerin Saklanması Ve İbrazı

Katma Değer Vergisi Kanunu Hakkında Genel Bilgiler

(Mal Alış ve Satışlarda Katma Değer Vergisi)

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:ETA 8 / LOGO GO / MİKRO V12 / NEBİM WINNER ÖN MUHASEBE

Firma Tanımlama
Entegrasyon İşlemleri
Stok İşlemleri
Cari İşlemleri
İrsaliye İşlemleri
Fatura İşlemleri
Çek Senet İşlemleri
Kasa İşlemleri
Banka İşlemleri

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU: TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

Bilgisayarlı Muhasebe;Bilançonun Tanımı ve Nitelikleri, Bilançoda Şekil Şartları, Bilançonun Düzenlenme Şekilleri, Ticari İşlemlerin Bilanço Yardımıyla İzlenmesi
Mal Alış Muhasebe Kayıtları, Alış Giderleri, Alıştan İadeler, Alış İskontoları
Mal Satış Muhasebe Kayıtları, Satış Giderleri, Satıştan İadeler, Satış İskontoları
Mal Hesabı İle İlgili Analizler (Net Satışların Hesaplanışı, Satılan Ticari Mal Maliyetinin Hesaplanışı)
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak, Öz kaynak Hesaplarının İşleyişi ve Takibi
Çek, Senet ve Kredili Ticari Borç ve Alacakların Takibi ve Şirketin Finansal Durumunun Analiz Edilmesi
Bankalar ve Kredi Hesaplarının Takibi
Maddi Duran Varlıklar (Alış Kayıtları, Satış Kayıtları, Ortaya Çıkan Kar/Zararın Hesaplanması, Duran Varlıklarda Amortisman Hesaplama Yöntemleri ve Kayıtları)
Gider Hesaplarının İşleyişi (Personel Giderleri, Kırtasiye Giderleri, Kira Giderleri, Serbest Meslek Giderleri, Fatura Giderleri, Pazarlama Giderleri, Finasman Giderleri)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve İşleyişi
Gelir Hesapları (Faiz Geliri, Komisyon Geliri)
Resmi Defterlerde Hatalar ve Düzeltilmesi
Dönem Sonu İşlemleri
Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması
Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması
Kesin Mizanın Düzenlenmesi
Finansal Tabloların Hazırlanması
Kapanış Kayıtlarının yapılması
Beyanname Düzenlenmesi
Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
Muhtasar beyanname (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
Sigortalı işe giriş bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)

GENEL MUHASEBE KURSU

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Genel Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Ve Raporlara Bakılması
Muhasebe Fişlerininin( Açılış/Kapanış, Tahsil, Tediye, Mahsup) İşlenişi
Defter ve Mali Tablolar Raporlarının Alınması


İletişim : 0(537)954 3707

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tıkla Hemen Ara